Voorwoord voorzitter seizoen 2023

Beste fietsvrienden en -vriendinnen,

Met enige trots schrijf ik jullie dit voorwoord voor het wielerseizoen 2023.

Als jongeman van 14 jaar ben ik lid geworden van onze mooie vereniging T.W.C. de Tweewielers. Toen nog niet wetende dat ik in 2023 Voorzitter zou zijn van onze wielerclub. Een rol die ik met veel eer, respect, positiviteit, energie, vertrouwen en saamhorigheid zal gaan invullen.

Graag wil ik mijn voorganger Ralf Bonnema bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid van de afgelopen 3 jaar. Ralf heeft zijn rol als Voorzitter met veel energie en ambitie ingevuld en was altijd een luisterend oor voor elk lid.

De afgelopen periode was voor ons allemaal niet gemakkelijk. De coronapandemie was een rode draad door ons bestaan. We werden beperkt in ons dagelijkse bestaan, waardoor ook het fietsen in groepsverband opeens niet meer vanzelfsprekend was. We moesten derhalve besluiten om ritten af te lasten en vergaderingen via "Teams" te organiseren. Hierdoor kwam de verbinding tussen elkaar onder druk te staan. Toen corona meer en meer onder controle kwam, hebben we ons weer op zondagmorgen kunnen ontmoeten om weer te genieten van onze gezamenlijke passie.

Het wielerseizoen 2022 was daardoor redelijk moeilijk. In het algemeen werd de weg naar ons vertrekpunt "d'r Brikke Oave" niet meer zo vanzelfsprekend gevonden en stonden we vaak met een zeer gering aantal leden aan de start van een rit. Wat, denk ik, een logisch gevolg is geweest van de coronaperiode die ons vanaf maart 2020 in de greep heeft gehouden. Laten we met z'n allen hopen dat we deze tijd niet meer terug krijgen.

We starten op 12 maart ons nieuwe seizoen met veel nieuwe - en positieve elementen. Laat ik als eerste benoemen, dat ik ontzettend blij ben met onze nieuwe leden. Ik verwelkom hen dan ook met veel enthousiasme en ga er van uit dat zij met veel plezier aan onze ritten zullen deelnemen. Daarnaast hebben we natuurlijk een nieuwe bestuurssamenstelling. Wij trachten met ons vijven onze uiterste best te doen voor elk lid en voor onze vereniging in zijn algemeenheid. De structuur staat weer, de rollen en taken zijn verdeeld en we kunnen met dit bestuur de komende jaren weer met veel ambitie vooruit denken. Last but not least, hebben we per dit wielerseizoen natuurlijk onze nieuwe Hoofdsponsor. Met Adviesbureau de Ruijter hebben we een puur Brunssums bedrijf voor minstens de komende 3 jaar aan ons weten te binden. Waarbij ik langs deze weg directeur en eigenaar Edwin de Ruijter hartelijk wil bedanken voor zijn vertrouwen in onze T.W.C. de Tweewielers. Met de naam en het logo van Adviesbureau de Ruijter op onze nieuwe kleding gaan wij een hele gezonde - en sportieve toekomst tegemoet.

Al met al, kunnen wij met een smile op ons gezicht elkaar op 12 maart gaan begroeten.
Rest mij om jullie de komende weken veel succes te wensen met de voorbereidingen op het nieuwe wielerseizoen. Mijn streven is er om er een gezamenlijk sportief, ontspannen en collegiaal wielerseizoen van te maken.


Met vriendelijke groet,
Erwin Vogelzang
Voorzitter T.W.C. de TweewielersMutaties in dagelijksbestuur

Op de algemene ledenvergadering van 11 oktober 2022 zijn een aantal wijzigingen in het dagelijks bestuur:
Voorzitter Ralf Bonnema is vervangen door Erwin Vogelzang
Secretaris Erwin Vogelzang is vervangen door John Savelsberg
De openstaande bestuursfunctie is ingevuld door Richard Elferink.

In seizoen 2023 wordt wederom met 2 groepen gefietst. Als de opkomst minder is als 8 personen wordt er gezamenlijk gefietst.Groepsfoto 2018


Groepsfoto gemaakt op 2-9-18, Leike 40X Ettelbruck - Amstenrade

Tom Dumoulin bikepark 2017


Groepsfoto gemaakt op 25-6-17


Kleine groepsfoto gemaakt op 25-6-17 in het Tom Dumoulin bikepark


Groepsfoto deelnemers feestavond 7-11-15
Groepsfoto's


Fietsweekend 2016Muur van Geraadsbergen 31-5-2014 (Fietsweekend)

www.twc-detweewielers.nl

Sponsor adviesbureau De Ruijter