Wanneer wordt er gefietst?

In het seizoen, vanaf de 2e zondag in maart t/m 3e zondag van oktober wordt er op zondagochtend gefietst.
Er zal normaal gesproken tot ongeveer 12.30 uur worden gefietst, tijdens de lange tochten zal dit uiteraard langer zijn.
Er wordt vertrokken vanaf de markt in Brunssum tegenover het Gemeentehuis, tenzij anders wordt aangegeven.
De gemiddelde snelheid van de groep,afhankelijk van het parcours 27 tot 30 km/uur. Het tempo van de groep wordt door de voorrijders bepaald.

Regels tijdens het fietsen:

Op de dagen dat er geen bijzondere tocht plaats vindt, bepalen de leden per toerbeurt de route van de dag. Deze route wordt met fluitsignalen aangegeven.
" 1 X fluiten is 'rechtsaf'
" 2 X fluiten is 'linksaf'
" 3 X fluiten is vrij tempo tot een vastgesteld wachtpunt.
De man met de fluit geeft enkele malen in elke rit een '3 X signaal'. Bij een moeilijke klim in ieder geval,
en bij lange rechte trajecten mag door de leden (indien er behoefte aan is) worden 'geknald'.
Iedere keer bij het '3 X signaal' wordt door de man met de fluit duidelijk aangegeven op welk punt moet worden gewacht op de rest van de groep.

Taak staartfluiters: als de staartfluiter een fluitsignaal geeft dient men het fietstempo in te houden tot de groep weer compleet is.

Tijdens het fietsen worden de verkeersregels in acht genomen; andere verkeersdeelnemers dienen niet onnodig hinder te ondervinden.

Het actuele programma met de vertrektijden staat op de site vermeld.


Ploeg 2 -> De veteranenploeg

De veteranenploeg start volgens het programma, m.u.v. de lange ritten, dan wordt om 9.00 gestart. Één maal in de 4 weken wordt er collectief met de gehele vereniging gefietst, zie programma. Het reglement van de vereniging wordt uiteraard gerespecteerd.
wwww.twc-detweewielers.nl

Sponsor adviesbureau De Ruijter